Learning Guide | Mobile | Vietnamese

HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE 

(Lớp Học Đảo Ngược IBI)

I. Hướng dẫn vào lớp: 

1. Vào eClasses: 

Đăng nhập vào lớp học bằng máy tính bảng/ điện thoại thông minh tại: https://elearning-ibi.com/sign_in. Sau đó, click vào dấu mũi tên bên phải Courses – eKids rồi click vào khóa học bạn đã đăng ký (VD: khóa eKids III).

 

course - ekids

click on your class

Do chương trình eKids/ eTeens được thiết  kế học trên máy tính bảng/ điện thoại thông mình. Trong trường hợp bạn đăng nhập bằng máy vi tính, vui lòng kéo xuống cuối trang và click vào “Switch to mobile learning”.

switch to mobile learning

2. Vào eConversations

Lớp eConversations nằm cuối trang của mỗi khóa học. VD: Khi click vào khóa học eKids III, bạn kéo xuống cuối trang sẽ thấy lớp eConversations và thao tác theo như hình sau:

select day Step 2- eConversations Step 3 - eConversations

Xem video hướng dẫn

 

II. Hướng dẫn cách học: 

1. Cấu trúc bài học:

  • Các khóa học online tại nhà theo mô hình Lớp Học Đảo Ngược IBI được thiết kế dựa trên tiêu chí: Khoa học – Dễ hiểu – Học phải sử dụng được.
  • Mỗi khóa học bao gồm 5 chủ đề (unit), mỗi chủ đề bao gồm 5 bài học (lesson).

2. Phương pháp học:

  • Bài học: Trước mỗi buổi học trên lớp, học viên học trước bài học mới ở nhà. VD: Trong ngày học đầu tiên, học viên sẽ học Lesson 1 thuộc Unit 1, như vậy học viên cần học bài Lesson 1 trước buổi học trên lớp. 
  • Học theo thứ tự từng bài học: Học viên cần học theo thứ tự bài học bài 1 rồi bấm nút “next” sang bài 2, bài 3… Không học trước bài học tiếp theo.

    next

  • Thời gian học: Mỗi bài học được thiết kế dựa trên phương pháp bite-sized learning giúp học viên học ngay và nhớ liền nội dung bài học. Thời gian mỗi bài học trung bình từ 7-10 phút tùy theo cấp độ. Học viên cần học ít nhất 2 lần mỗi bài học đến khi ghi nhớ thành thạo.
  • Ghi chú và viết ra câu hỏi: Sau mỗi bài học, học viên có thể đặt câu hỏi ngay cho giáo viên trong phần submission box ở cuối trang mỗi bài học hoặc ghi chú những điều chưa hiểu để hỏi giáo viên trên lớp eConversations.

3. Kỹ thuật làm bài tập:

Sau đây là một số kỹ thuật làm bài tập thường gặp:

 

move pics

 

Fill in the blanks

——————-

move words

————————–

match words to sentences

————————–

move sentences

——————–

recording

Các phần bài tập yêu cầu “submit”, học viên viết chủ đề (subject) và viết phần bài tập vào ô bên dưới rồi nhấn “submit” để gởi cho giáo viên.

submit

 

Đánh dấu trang (bookmark): Sau mỗi lần học, bạn cần bookmark để tiện cho lần học tiếp theo.

bookmark

bookmark 1

Switch to mobile learning